HEM BİREYSEL HEM KURUMSAL HEM AKADEMİK HEM EKONOMİK HEM DE BAŞARI

"GELECEĞİNİZİ DİJİTAL MESLEKLERLE GARANTİLEYİN!"

AutoCAD KURSU

BİLKEY BİLİŞİM-YAZILIM | CAD-CAM-CNC ~ eğitim gelecektir! VIP Özel 1'E 1 yüz yüze eğitim veya 2 Kişilik VIP yüz yüze eğitim, Uzaktan Online Eğitim, Uzaktan Bireysel Eğitim - Uzaktan Kurumsal Eğitim, Kurumsal VIP Eğitim Danışmanlık, Bireysel VIP Eğitim Danışmanlık, Firma ihtiyaçları doğrultusunda mesleki hedef belirleme, alanında uzman yetiştirme ve dijital yetkinlik kazandırma.
Geleceğinizi Dijital Mesleklerle Garantileyin! İleri Düzey Teknik Resim, İleri Düzey AutoCAD, İleri Düzey SolidWorks, İleri Düzey Fusion 360, İleri Düzey CAD-CAM-CNC, İleri Düzey CNC Torna Programlama, İleri Düzey CNC Freze Programlama, İleri Düzey CNC Programlama, İleri Düzey CNC C Eksen, İleri Düzey CNC Makro Programlama, İleri Düzey 3D Max Tasarım, Ofis Programları, Temel ve İleri Düzey Excel, İleri Düzey Ofis Programları, Genel Muhasebe, Ön Muhasebe , Bilgisayarlı Muhasebe, Eta SQL, Logo Go3, Mikro, Orka, Luca, AkınSoft, Paraşüt, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Web Yazılım, SEO, C ve C++ Programlama, C# Programlama, PHP Programlama, MYSQL Veritabanı, Php Programlama, İleri Python Programlama, Arduino ile Robotik ve Kodlama, İleri C Sharp ve Java Programlama, İleri Düzey SQL Programlama, Size uyan eğitimimiz mutlaka vardır.
Çalışma Saatleri ve Günleri ( 9:00 ~ 21:00 ) : Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri ve Hafta Sonu Cumartesi, Pazar

  İLERİ DÜZEY AUTOCAD

AMAÇ

Tüm Mühendis, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenler katılabilirler. Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri, iç Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Mimarlar bu eğitime katılabilir. Ayrıca çizim yardımcıları olmak isteyen lise mezunu kişiler de bu eğitimden yararlanabilirler.

FAYDALARI

Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi teknik çizim konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında teknik çizimler artık özel bilgisayar programları sayesinde gerçekleştirilmektedir.

İLERİ DÜZEY AUTOCAD EĞİTİMİ
İÇERİK
 • Çizim ekranı ve toolbar (araç çubuklarının tanıtılması)
 • Autocad Kursu - İki boyutlu model uzayını kavramak ve koordinat sistemi ile çalışmak
 • Autocad Kursu - Çizim altlığı oluşturma (çizim sınırları)
 • Autocad Kursu - Çizim komutları (draw mönüsü)
 • Autocad Kursu - Nokta yakalama metodları
 • Autocad Kursu - Çizim yardımcıları (snap, ortho, grid)
 • Autocad Kursu - Ara açılar için geliştirilmiş polar çizgisi kavramı (polar ve otrack polar işlemleri)
 • Autocad Kursu - Nesne seçme yöntemleri
 • Autocad Kursu - Düzenleme işlemleri - view mönüsü - zoom, pan
 • Autocad Kursu - Yapılan işlemleri saklamak ve aynı dosyada yada bir başka dosyada kullanmak(blok)
 • Autocad Kursu - Layer işlemleri
 • Autocad Kursu - Alanları taramak (hatch işlemi)
 • Autocad Kursu - Text işlemi
 • Autocad Kursu - Dimension işlemleri
 • Autocad Kursu - Desing center hazır blokları kullanmak
 • Autocad Kursu - Üç boyutlu model uzayı
 • Autocad Kursu - 3D modelleme yöntemleri
 • Autocad Kursu - Katı modelleri editleme (Solid Editing)
MÜFREDAT
CAD-2D3D ve AutoCAD Programın ara yüzünün tanıtılması
 • Autocad Kursu - Drawing limits : (Çizim sınırlarının değiştirilmesi)
 • Autocad Kursu - Line : (Başlangıç ve bitiş noktası belli olan doğru çizer.)
 • Autocad Kursu - Rectangle : (Çapraz iki köşesi bilinen dikdörtgen çizer.)
 • Autocad Kursu - Arc : (Üç parametresi bilinen yay çizer.)
 • Autocad Kursu - Circle : (En az iki parametresi bilinen daire çizer.)
 • Autocad Kursu - Ellipse : (Merkezi ve uç noktaları bilinen elips çizer.)
 • Autocad Kursu - Polygon : (Kenar sayısı 3-1024 değişen düzgün çokgenler çizer.)
 • Autocad Kursu - Donut : (Halka ya da içi dolu çember çizer.)
 • Autocad Kursu - Ray : (Bir yönde sonsuza giden ışınlar çizer.)
 • Autocad Kursu - Construction line : (Her iki yönde sonsuza giden ışınlar çizgileri çizer.)
 • Autocad Kursu - Multiline : (Çoklu paralel çizgiler çizer.)
 • Autocad Kursu - Polyline : (Birbiri ardına birçok doğru ve yay çizer.)
 • Autocad Kursu - Point : (Değişik stillerde ve büyüklerde noktalar yerleştirir.)
 • Autocad Kursu - Spline : (Belirlenen noktalardan eğri geçirmemizi sağlar.)
ÇİZİM MODLARI
 • Grid : (Çizim sınırları içinde belirleyeceğimiz aralıklarla ekrana ızgara adını verdiğimiz noktalar yerleştirir.)
 • Autocad Kursu - Snap : (Mouse'un belli aralıklarla kilitler. F9)
 • Autocad Kursu - Ortho : (Doğruları dik olmaya zorlar. F8)
 • Autocad Kursu - Polar : (Belli açılardaki doğrululara gelindiğinde eksen çizgileri çıkmasını sağlar. F10)
 • Autocad Kursu - Otrack : (Birden fazla arasında hizalama yapmak için kullanılır. F11)
 • Autocad Kursu - Lwt : (Çizgilerin kalınlıkları ile görüntülenmesini sağlar.)
 • Autocad Kursu - Osnap : (İşaretlenmiş olan nokta türlerini ekranda otomatik olarak gösterir, istenirse yakalar.F3)
ÖZEL NOKTALARIN YAKALANMASI
 • Autocad Kursu - Endpoint : (Bir doğru ya da yayın uç noktasından yakalar.)
 • Autocad Kursu - Midpoint : (Bir doğru ya da yayın orta noktasından yakalar.)
 • Autocad Kursu - Intersection : (Doğru, yay ve dairelerin kesişme noktasından yakalar.)
 • Autocad Kursu - Apperent intersection : (Birbirine paralel olmayan iki doğrunun izafi kesişme noktasından yakalar.)
 • Autocad Kursu - Center : (Daire ya da yayların merkez noktasından yakalar.)
 • Autocad Kursu - Quadrant : (Daire ya da yayların çeyrek noktasından yakalar.)
 • Autocad Kursu - Tangent : (Bir daire ya da yay üzerinde teğet oluşturucak noktayı bulur ve yakalar.)
 • Autocad Kursu - Perpendicular : (Bulunulan noktadan gösterilen nesneye dikme çizer.)
 • Autocad Kursu - Extension : (Bir noktadan belli bir uzaklıktaki dik mesafeden yakalar.)
 • Autocad Kursu - Parellel : (Varolan bir doğruya paralel yeni bir doğru çizer.)
 • Autocad Kursu - Node : (Point komutu ile çizilen noktaların merkezinden yakalar.)
 • Autocad Kursu - Nearesent : (Bir çizginin, dairenin, yayın işaretleyiciye en yakın noktasından yakalar.)
 • Autocad Kursu - None : (Bir nokta yakalama yöntemini iptal eder.)
 • Autocad Kursu - From : (Bir noktadan izafi bir koordinat kadar uzaktaki noktadan yakalar.)
MODİFY (DÜZENLEME) MENÜSÜ
 • Autocad Kursu - Erase : (Seçilen nesneleri siler.)
 • Autocad Kursu - Undo : (Yapılan işlemleri geri alır.)
 • Autocad Kursu - Redo : (Geri alınarak iptal edilen işlemleri ileri alarak yeniler.)
 • Autocad Kursu - Trim : (Seçilmiş nesneleri, kesişme noktalarından itibaren budar.)
 • Autocad Kursu - Extend : (Bir ya da daha fazla nesneyi bir diğer nesneye kadar uzatır.)
 • Autocad Kursu - Break : (Bir nesne üzerindeki iki noktanın arasını koparmak veya nesneyi bir noktadan itibaren bölmek için kullanılır.)
 • Autocad Kursu - Rotate : (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında döndürür.)
 • Autocad Kursu - Scale : (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında büyütüp-küçültür.)
 • Autocad Kursu - Move : (Seçilen nesneleri, bulundukları yerden, başka bir yere taşır.)
 • Autocad Kursu - Copy : (Seçilen nesnelerin, belli bir mesafe öteye kopyalarını alır.)
 • Autocad Kursu - Offset : (Bir nesneyi, kendisinden belli bir mesafe öteye paralelini alarak kopyalar.)
 • Autocad Kursu - Chamfer : (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğruların kesişen uçlarından istenilen miktarda pahkırar.)
 • Autocad Kursu - Fillet : (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğrular arasında yuvarlatma yapar.)
 • Autocad Kursu - Array : (Seçilen nesneleri istenilen sayıda, istenilen aralıkla dikdörtgen veya daieresel bir yörünge etrafında çoğaltır.)
 • Autocad Kursu - Mirror : (Seçilen nesneleri, bir eksene göre simetriğini alır.)
 • Autocad Kursu - Stretch : (Seçilen nesneleri, bir noktadan tutup sürdürerek uzatıp-kısaltır.)
 • Autocad Kursu - Explode : (Bir polyline ya da bloğu patlatarak doğrular, yaylar ve çemberlere ayırır.)
 • Autocad Kursu - Divide : (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit parçalara böler.)
 • Autocad Kursu - Measure : (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit sayıda parçalara böler.)
 • Autocad Kursu - Lengthen : (Doğru ya da yayların uzunluklarını değiştirir.)
 • Autocad Kursu - Properties : (Çizilmiş olan nesnelerin özelliklerini bir diyalog kutusu yardımıyla değiştirir.)
VİEW (GÖRÜNÜM) MENÜSÜ
 • Autocad Kursu - Zoom : (Ekrandaki çizimleri gerçek boyutlarını değiştirmeden istenilen oranda görünüş olarak büyütüp-küçültür.)
 • Autocad Kursu - Pan : (Ekranımızı ve çizimlerimizi istenilen yönde istenilen miktarda kaydırır.)
 • Autocad Kursu - Arial View : (Ekranın sağ alt köşesinde bir kuşbakışı penceresi çıkartarak, Zoom ve pan komutlarının daha kontrollü kullanılmasını sağlar.)
 • Autocad Kursu - Viewres : (Çember, elips gibi eğrisel şekiller büyütüldükleri zaman yuvarlak değil de çok kenarlı poligonlar gibi gözükür. Bu şekillerin gerçeğe yakın gözükmesi için çözünürlüğünü değiştirmemizi sağlar.)
LAYERS (KATMANLAR)
 • Autocad Kursu - New Layer : (Yeni bir layer oluşturmak, renk ve çizgi atamak)
 • Autocad Kursu - Update-Rename-Delete Layer : (Layer'i güncelleştirmek, yeniden isimlendirmek ve silmek)
 • Autocad Kursu - On/Off : (Layer'i açma/kapama)
 • Autocad Kursu - Freeze/Thaw : (Layer'i dondurmak/çözmek)
 • Autocad Kursu - Lock/Unlock : (Layer'i kilitlemek/açmak)
 • Autocad Kursu - Plottable/Non-Plottable : (Layer çizdirilebilir/çizdirilemez)
 • Autocad Kursu - Linetype : (Çizgi tipi değiştirilmesi)
 • Autocad Kursu - Draw Hatch : (Tarama işlemleri)
 • Autocad Kursu - Draw Text : (Yazı işlemleri)
DIMENSION ÖLÇÜLENDİRME
 • Autocad Kursu - Linear : (Doğrusal ölçülendirme)
 • Autocad Kursu - Align : (Hizalı ölçülendirme)
 • Autocad Kursu - Ordinate : (Koordinant ölçülendirme)
 • Autocad Kursu - Radius : (Yarıçap ölçülendirme)
 • Autocad Kursu - Daimeter : (Çap ölçülendirme)
 • Autocad Kursu - Angular : (Açısal ölçülendirme)
 • Autocad Kursu - Baseline : (Referansa göre ölçülendirme)
 • Autocad Kursu - Continue : (Sürekli ölçülendirme)
 • Autocad Kursu - Leader : (Çizimimizin bazı noktalarına küçük hatırlatıcı bilgiler ekler.)
 • Autocad Kursu - Center Mark : (Çember ve yayların merkez noktalarını bir simge ile gösterir.)
 • Autocad Kursu - Style : (Yeni bir ölçülendirme stili oluşturur ve varolan ölçülendirme stillerinin ayarlarını değiştirir.)
 • Autocad Kursu - Cal : (Hesap işlmeleri yapar: Dört işlem, üst alma, log, sin, cos ... vb..)
 • Autocad Kursu - Inquary : (Sorgulama komutudur. Tools menüsünden)
 • Autocad Kursu - ID point : (Gösterilen noktanın koordinantlarını verir.)
 • Autocad Kursu - Distance : (Gösterilen iki nokta arasındaki mesafeyi verir.)
 • Autocad Kursu - Area : (Gösterilen noktalar arasındaki ya da gösterilen şekillerin alanını ve çevresini verir.)
 • List : (Gösterilen şeklin tüm geometrik özelliklerini listeler.)
BLOKLAR (DRAW)
 • Autocad Kursu - Make Block : (Blok oluşturur.)
 • Autocad Kursu - Insert Block : (Oluşturulan bloğu çizime ekler.)
 • Autocad Kursu - Define attributes : (Bloklara nitelik ekler.)
 • Autocad Kursu - VİEWPOİNT : (View 3 boyutlu şekillere değişik noktalardan bakmamızı sağlar.)
YÜZEY MODELLEME (DRAW SURFACES)
 • Autocad Kursu - 3D Surfaces : (Hazır yüzeyleri kullanarak)
 • Autocad Kursu - Box : (Prizma)
 • Autocad Kursu - Pyramid : (Piramit)
 • Autocad Kursu - Wedge : (Takoz)
 • Autocad Kursu - Dome : (Kubbe)
 • Autocad Kursu - Sphere : (Küre)
 • Autocad Kursu - Cone : (Koni)
 • Autocad Kursu - Torus : (Simit)
 • Autocad Kursu - Dish : (Tabak)
İKİ BOYUTLU NESNELERİ KULLANARAK YÜZEY OLUŞTURMA
 • Autocad Kursu - Revolved Surface : (Bir kesiti bir eksen etrafında döndürerek yüzey oluşturmak)
 • Autocad Kursu - Tabulated Surfaces : (Bir kesiti bir eksen boyunca sürükleyerek yüzey oluşturma)
 • Autocad Kursu - Ruled surfaces : (Farklı yükseklikteki iki kesit arasında sürükleyerek yüzey oluşturur.)
KATI MODELLEME (DRAW SOLİDS)
Hazır Katılari Katı model oluşturma yöntemleri
 • Autocad Kursu - Box : (Prizma)
 • Autocad Kursu - Sphere : (Küre)
 • Autocad Kursu - Cylinder : (Silindir)
 • Autocad Kursu - Cone : (Koni)
 • Autocad Kursu - Wedge : (Takoz)
 • Autocad Kursu - Torus : (Simit)
 • Autocad Kursu - Extrude : (İki boyutlu bir nesneye, yükseklik vererek katı model oluşturur.)
 • Autocad Kursu - Revolved : (Bir kesiti, bir eksen etrafında döndürerek katı oluşturur.)
 • Autocad Kursu - Modify Solids Editing : (Katı modeller üzerinde uygulanan düzenleme işlemleri.)
 • Autocad Kursu - Union : (İki ya da daha fazla katı modeli birleştirir.)
 • Autocad Kursu - Subtract : (Bir katı modelden başka katı modelleri çıkarır.)
 • Autocad Kursu - Intersect : (İki katı modelin kesişim bölgesinden ayrı bir katı model oluşturur.)
 • Autocad Kursu - Slice : (Bir katı bir eksen boyunca keserek ikiye ayırır.)
3 BOYUTLU DÜZENLEME İŞLEMLERİ (MODIFY 3D OPERATION)
 • Autocad Kursu - Rotate 3D : (Boyutlu nesneleri döndürür.)
 • Autocad Kursu - Mirror 3D : (3 boyutlu nesnelerin simetriğini alır.)
 • Autocad Kursu - 3D Array : (3 boyutlu nesneleri dikdörtgensel veya dairesel bir yörünge çoğaltır.)
GÖLGELENDİRME VE KAPLAMA İŞLEMLERİ (VIEW MENÜSÜ)
 • Autocad Kursu - Shade : (3 boyutlu modellerin gölgelendirilmesini sağlar.)
 • Autocad Kursu - Render : (Modelleri farklı renk ve desenlerle kaplar.)
 • Autocad Kursu - Materials : (Bir modelin farklı malzemelerle kaplanmasını sağlar.)
ÇİZDİRME İŞLEMLERİ (FILE)
 • Autocad Kursu - Plot : (Oluşturduğumuz çizimleri plotter ya da printer'den çıkartır.)
 • Autocad Kursu - Plot Name Device : (Çıktı alınacak printer ya da plotter bu listeden seçilir.)
 • Autocad Kursu - Number of copies : (Çizimimizin kaç adet kopya çıktısı alınacaksa buraya girilir.)
 • Autocad Kursu - Paper size : (Çıktı alınacak kağıdın boyutu bu listeden seçilir.)
PLOT SETTINGS
 • Autocad Kursu - Plot Area : (Çizimimizin çıktısı alınacak kısmı bu seçeneklerden birisi ile belirlenir.)
 • Autocad Kursu - Limits : (Sadece çizim limitleri içinde kalan kısımlar yazıcıya gönderilir.)
 • Autocad Kursu - Extents : (Dosyamızdaki tüm çizimleri optimum bir şekilde yazıcıya gönderir.)
 • Autocad Kursu - Display : (Dosyamızdaki çizimlerden sadece ekranda görünen kısımlar yazıcıya gönderilir.)
 • Autocad Kursu - Window : (Yazıcıya gönderilecek bölüm, bir pencere açılarak belirlenir.)
 • Autocad Kursu - Drawing orietation :(Kağıdımızın yönünü değiştirir.)
 • Autocad Kursu - Plot Scale : (Çizimimizin ölçeğini ayarlamak için kullanılır.)
 • Autocad Kursu - Scaled to fit : (Bu seçenek seçilirse program, çizimimizin ölçeğini kağıda sığacak şekilde kendi belirler.)
 • Autocad Kursu - Custom : (Drawing units altındaki kutucuklar kullanılır. Burada Plotted mm cinsinden kağıttan çıkacak uzunluğu, Drawing ınits ise bu uzunluğun gerçekte ne kadarlık bir uzunluğa karşılık geleceğini gösteriyor.)
 • Autocad Kursu - Ölçek için Plotted MM : (Drawing units altındaki kutucuklar kullanılır. Burada Plotted mm cinsinden kağıttan çıkacak uzunluğu, Drawing ınits ise bu uzunluğun gerçekte ne kadarlık bir uzunluğa karşılık geleceğini gösteriyor.)
 • Autocad Kursu - Plot offset Center the offset : (Çizimimizi kağıdın merkezine yerleştirir, çizimimizi kağıtta ortalar.)
 • Autocad Kursu - Full Preview : (Çizimimizin kağıt üzerinde nasıl çıkacağını gösterir.)
 • Autocad Kursu - Partial Preview : (Çizimimizin kağıda göre konumunu gösterir.)
 • Autocad Kursu - Bütün ayarlamalardan sonra, çizimimizi pirinter ya da plotter'a göndermek için OK butonuna basılır.
Autocad Eğitimin Faydaları :

AutoCAD'in geliştirdiği programlar mühendislik ve mimarlık sektörlerine yönelik yazılımlara temel oluşturmaktadır. AutoCAD, fikirlerinizi gerçekleştirirken size hız, güç ve etkinlik sağlar. AutoCAD'de kavramsal tasarım, görselleştirme, çizim, detaylandırma ve paylaşım alanlarındaki yeniliklerle sürüyor. AutoCAD, kavramsal tasarımdan çizim ve detaylandırmaya, sizlere yaratma, görselleştirme ve dokümantasyon için gereksinim duyduğunuz her türlü aracı sağlar. Adeta CAD standartlarını koyan, dünyanın bir numaralı CAD yazılımları, Katılımcılar sektörüne göre ilgili mühendislik, mimarlık veya tasarım firmalarında çalışabilirler.

BİLKEY AutoCAD EĞİTİM DÖKÜMANLARI İNDİR.
autocad kursu, autocad kursu fiyatları, otoket kursları, autocad ne kadar, autocad kursu kaç para

AutoCAD KURSU

AutoCAD Kursu Faydaları: Pekçok sahada olduğu gibi bilgisayar mühendislik sahasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Îmal edilecek herhangi bir parçanın teknik resmi veya üç...

cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna programlama, cnc torna eğitim

CNC Programlama KURSU

CNC Kursu Faydaları: Programlama, insanın her seferinde kumanda ettiği tezgah hareketlerinin çeşitli kodlarla tezgah bilgisayarına tanıtılmasından ibarettir. Program yüklenip bas...

cnc programları, cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna kursu

CNC Torna KURSU

CNC Torna Kursu Faydaları: Bazı rutin operasyonlar program içerisinde döngüler (Cycles) şeklinde tanımlanır ve gerekli yerlerde kullanılır. (Delik delme, kanal açma, vida açma,...

cnc programlama kitabı, cnc operatörlüğü kursu, cnc operatörü pendik

CNC Freze KURSU

CNC Freze Kursu Faydaları: İstenen geometriye sahip parçaların Cnc freze ile üretiminin gerçekleştirilmesi. Cnc Freze tezgahları, metal, plastik ve ahşap gibi malzemeleri işleyer...

pendik bilgisayar kursu, pendik bilgisayar kursları, pendik bilgisayar kurs fiyatları, bilgisayar kursu
Bilgisayar İşletmenliği Kursu

Bilgisayar İşletmeni ne iş Yapar? Bilgisayar işletmeni, özel veya kamu kurumlarında bulunan bilgisayarların bakımını ve düzenlemesini yapan kişidir. Onarım ve bakım elemanı ...

excel dersleri, bilgisayar sertifikası, ileri excel kurtköy, excel formülleri, excell eğitimi
İleri Excel Kursu

İleri Excel Kursu Faydaları: Hangi departman olursa olsun çok ihtiyaç duyulmasının yanı sıra işe giriş aşamasında da mutlak ihtiyaç duyulan ve olmazsa olmazlardan biri haline...

genel muhasebe kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu fiyatları, muhasebe kursu fiyatları
Muhasebe Eta V8 - Akınsoft - Mikro Kursu - Paraşüt

Muhasebe Kursu Faydaları: Muhasebe her kuruluşun mutlak bir sistemi olduğundan muhasebe son derece önemlidir. Çok fazla sayıda değişik sektör olduğunu ve buralardaki küçük bü...

web sitesi tasarımı, grafik tasarım kursu, web tasarım fiyatları, kurumsal web tasarım
Web Tasarım Yazılım Kursu

Web Tasarım Kursu Faydaları: Web tasarım günümüzde en yaygın kullanılan dijital pazarlama ağıdır. Doğru bir web sitesi ile internette bulunabilir olabilirsiniz. Burdaki asıl a...

sql kursu, programlama kursu, yazılım dersleri, yazılım uzmanı, yazılım kursu fiyatları
C ve C++ Programlama Kursu

C Programlama Kursu Faydaları: Günümüzde artık bilişim teknolojileri ve yazılım ne olduğu ne işe yaradığı hayatımızda ne gibi katkıları olduğu bilgilerine okul hayatında...

Bilgisayar Kursu, Bilkey Bilişim Kursu, Bilkey Bilişim Akademisi, Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları, Bilkey Eğitim Merkezi
BİLGİ İLETİŞİM FORMU
 Güvenlik Kodu
BİLKEY.com.tr
  Kurtköy Mah. Ankara Cad. No:289 Yelken Plaza B Kat:4 Pendik / İSTANBUL
 KONUM
(Kurtköy Metro Karşısı)
BİLKEY.com.tr WhatsApp Canlı Destek